Norasondegruppen

  • TaskSuspendisse fermentum erat. Duis consequat tortor. Mauris ut tellus a dolor. Suspendisse nec tellus.
Norasondegruppen har egen produksjon innen mange fagområder som er arena for faglig kvalifisering. Vi har bred kompetanse og tilbyr plasser både for lærlinger og lærekandidat i individuelt tilpassede fagopplæringsløp. Bedriften erfarer at en tett kombinasjon av den praktiske opplæringen og nødvendig teori gir godt læringsresultat. Hverdagen vil derfor inneholde mye praktisk arbeid, og mindre bolker med teori etter hvert som kandidaten vil være klar for å tilegne seg ny kunnskap. Opplæringen og progresjon vil være tilpasset den enkelte kandidat i samarbeid med instruktør eller faglig leder. Norasondegruppen er et springbrett til arbeidslivet for mennesker som ønsker jobb.

KONTAKT:

BEVIS:

Fullført og bestått opplæring fører fram til kompetansebevis eller fagbrev i faget.


Norasondegruppen AS
Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm
 
Norasonde Industri og Sport AS
Industriveien 14, 2020 Skedsmokorset