Hvem kan søke?

Hvem kan søke?
Alle kan søke, akkurat som for lærlinger kan lærekandidater inngå kontrakt uansett alder.

Det eneste kravet er at du har fullført grunnskolen eller tilsvarende (fra et annet land)
Må jeg ha gått på videregående skole?
Nei, det må du ikke. Det er mulig å begynne i en bedrift rett i fra ungdomsskolen, men det anbefales du har begynt på videregående skole og fått hjelp der til å finne ut hva du ønsker å satse på.

Det er mulig å begynne i lære etter Vg. 1 og Vg. 2, og eventuelt Vg. 3

Hvordan søker jeg?

Hvorfor bør jeg velge lærekandidatordningen?
  • Fordi opplæringen er helt tilpasset deg (altså den enkelte lærekandidat). Det er det vi kaller individuelt tilpasset opplæring.
  • Fordi det du har lært og vist at du kan (oppnådd kompetanse) gjør at du har store muligheter til å få jobb.
  • Fordi arbeidslivet (bransjen) har bruk for det du kan.
  • En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindrer omfattende prøve enn fag- og svenneprøve
  • Benevnelsen på denne prøven er kompetansprøve, består du denne får du et kompetansebevis, som viser hva du kan og som du kan bruke i arbeidlivet.

    Noen trenger det du kan!
  • Du får lønn under utdannelsen.
Hvordan søker jeg?
  • Gå inn på «Kontakt oss» på Olias nettside, send en mail til oss, eller ring oss.
  • Du kan også ta direkte kontakt med den bedriften som tilbyr det faget du ønsker å ta opplæring i.
Vi tar kontakt med deg så raskt som mulig etter henvendelsen, så tar vi en prat og kan videre hjelpe med å lage en god plan for deg.

Søknader blir behandlet kontinuerlig hele året, men med tyngde på inntak hver høst i de fleste bedrifter.